اخبار داغ

۰۸ اسفند ۱۳۹۸

نویسنده: سارا حاجی شیزری

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت در سالمندان

در اثر عواملی همچون افزایش شیوع چاقی ناشـی ازشـکل نادرسـت زندگی شهر نشینی و افزایش سـن جوامـع بـشری ، شـیوع بیمـاری دیابت در جهان بـه سـرعت رو بـه افـزایش اسـت و متاسـفانه ایـن افــزایش در کــشورهای در حــال توســعه از جملــه در کــشور مــا چشمگیرتر…

دیابت, سلامت

دیابت کودکان

شایعترین بیماری غـدد درون ریـز دوران کـودکی و نوجوانی دیابت قنـدی نـوع یـک یـا وابـسته بـه انـسولین می باشد. شیوع دیابت نوع یک در بین کودکان در تمام نقاط دنیا رو به افزایش است که علت اصلی آن معلوم نیست. و تقریباً یک نفر از…

دیابت, سلامت

شیرین کننده های مصنوعی

شیرین کننده مصنوعی شیرین کننده های مصنوعی جایگزین های صنعتی برای شکر می باشند ، زیاده روی در مصرف شکر معمولی و افزایش وزن ناشی از آن ، عاملی شد تا تولید و استفاده از این گونه شیرین کننده ها در صنعت غذا آغاز شود….

دیابت, سبک زندگی, سلامت

فعالیت بدنی دیابتی ها

فعالیت بدنی در دیابت فعالیت بدنی باعث می شود حساسیت بدن شما به انسولین بالا برود و از این طریق باعث کاهش قند خون تا ۲۴ ساعت بعد از فعالیت بدنی می شود. پیشنهاد: قند خون خودتان را قبل و بعد از فعالیت بدنی اندازه…

دیابت, سلامت

چشم دیابتیک

چشم دیابتیک بیماری چشم دیابتیک به گروهی از مشکلات چشمی گفته می شود که بیماران مبتلا به دیابت به عنوان جزئی از عوارض دیابت ، دچار آنها می شوند . تمام این مشکلات می توانند منجر به کاهش شدید بینایی و یا حتی نابینایی شوند….