در این روزهای آخر سال،عید و خوراکی های مخصوص عید، ممکنه این سوال را ایجاد کند که ما چقدر می توانیم از شیرینی ها استفاده کنیم و کدام یک از آن ها می توانند انتخاب ما باشند؟ شیرینی جات بیشتر از کربوهیدرات تشکیل شده اند…