قطعا مصرف مواد غذایی خاص می تواند باعث کنترل قند خون شود، اما آیا زمانبندی مصرف مواد غذایی می تواند روی قند خون اثر بگذارد؟

کنترل گلایسمیک

قطعا زمانبندی منظم مصرف وعده های اصلی و میان وعده ها برای کنترل گلایسمیک شما موثر است. یک اصل استاندارد اساسی مصرف سه وعده اصلی با فاصله حدود پنج ساعت در زمان های ثابت در هر روز می باشد. اگر هر روز زمان ثابتی برای مصرف وعده های خود داشته باشید، در طولانی مدت باعث بهبود کنترل قند خون، HBA1C، و حساسیت به انسولین می شوید.

یک نمونه روزانه ساعت مصرف وعده های اصلی:

صبحانه ساعت ۷_۸ صبح       ناهار   ۱۲-۱۳     و شام ساعت ۱۷-۱۸  

توصیه معمول برای میزان مصرف کربوهیدرات ها در هر وعده، ۶۰ گرم کربوهیدرات در هر وعده اصلی است اما مصرف کربوهیدرات برای هر فرد متفاوت باید باشد که مشاور تغذیه شما با توجه به شرایط اختصاصی شما، برنامه ریزی مصرف را انجام خواهد داد.

افرادی که انسولین پایه یا طولانی اثر تزریق می کنند، نیازمند دریافت یک وعده آخر شب در حدود ۱۵ تا ۳۰ گرم کربوهیدرات هستند، تا از هیپوگلایسمی (افت قند خون) شبانه جلوگیری کنند.

گرسنگی و احساس رضایت

غذا خوردن بر اساس برنامه ریزی و با وعده های کوچک ولی مداوم باعث احساس رضایت می شود. اگر یگ وعده غذایی را حذف کنید که ماهش وزن داشته باشید، منجر به اضافه غذا خوردن در وعده بعدی می شود.

خوردن تنها سه وعده بزرگ در طول روز باعث ایجاد گرسنگی در بین وعده های غذایی می شود. افرادی که وعده صبحانه بزرگی نسبت به وعده عصرانه داشتند؛ احساس گرسنگی کمتری در طول روز احساس کردند. توجه به این مسئله که آیا احساس گرسنگی ما واقعی است یا کاذب است، می تواند روی مقدار غذا خوردن اثر بگذارد.

آرام غذاخوردن و توجه به لحظه حال هنگام غذا خوردن می تواند روی کنترل دریافت مواد غذایی اثر بگذارد.

ثبات انرژی

مانند کنترل گلایسمیک، سطح انرژی با مصرف منظم مواد غذایی تثبیت می شود. در زمان وجود دیابت این موضوع اهمیت بالاتری پیدا خواهد کرد.سطح انرژی با خوردن منظم مواد غذایی مرتبط است چرا که باعث حفظ قند خون می شود.

کاهش وزن

تحقیقات اخیر نشان داده که زمانبندی مصرف مواد غذایی باعث اثرگذاری روی وضعیت وزن می شود. خوردن مواد غذایی در شب با افزایش وزن و سرانجام ذخیره بافت چربی و چاقی مرتبط است.

غذاخوردن در زمان روشنایی روز باعث نه تنها افزایش وزن بلکه کاهش وزن می شود. اگر وعده غذایی بزرگ در زمان روشنایی مصرف شود، آنگونه که در رژیم مدیترانه ای است، سبب بهبود وضعیت کاهش وزن نسبت به زمانی می شوید که وعده بزرگتر در عصر مصرف می کنید.

البته این موضوع صرف نظر از کالری های متفاوت است.

ریتم شبانه

تحقیقات اخیر نشان داده که سیستم های بدن ما به طور طبیعی یک ریتم خاص دارند. مثل معده، روده، پانکراس، کبد و بافت چربی. همچنین یک ارتباط زمانی بین ارگان های بدن با هم وجود دارد که کاملا به دریافت مواد غذایی مرتبط است.

تمام ارگان های بدن مانند یک ماشین با هم کار می کنند. به عنوان مثال در پاسخ به غذا خوردن، غدد بزاقی دهان، بزاق ترشح می کنند.در عوض معده در حال تخلیه معده است و پانکراس انسولین ترشح می کند و روده مواد غذایی را جذب می کند و کبد صفرا ترشح می کند. بنابراین غذا خوردن بر اساس برنامه زمانی باعث کار کردن بدن در مطلوب ترین حالت می شود.