امکان اندازه گیری قند خون در منزل رتبه دوم در پیشرفت اساسی در درمان داشته است.

اساس عملکرد دستگاه گلوکومتر رایج امروزی، رساندن مقدار کمی خون به نوار یکبار مصرف است. این نوارها بسته به مدل و تکنولوژی به کار رفته، به مواد شیمیایی حساسی(گلوکز اکسیداز، دهیدروژناز، …) آغشته اند که با گلوکز خون ترکیب می شوند و دستگاه با اندازه گیری پارامتری از این واکنش، میزان قند موجود در خون را نشان می دهد.

معیارهای انتخاب دستگاه مناسب

دقت:

دقت عامل بسیار مهمی در انتخاب دستگاه قند خون است. بخش مهمی از دقت اندازه گیری به نحوه کار کردن صحیح بستگی دارد.سعی کنید از دستگاه های معتبر و مدلهایی استفاده کنید که با به کارگیری روشهای مناسب خطا را به حداقل برساند. متاسفانه دقت برخی از دستگاه ها وابسته به مقدار خون مصرفی است. یعنی اگر مقدار نمونه خون مورد نیاز کمتر از میزان مورد نیاز دستگاه باشد، دستگاه خطا خواهد داشت.

دقت نمایید دستگاهی که تهیه می کنید حتما به سیستم کنترل حجم خون (BVC) مجهز باشد. اخیرا وزارت بهداشت، دستگاه هایی را که طبق نظارت این وزارتخانه وارد می شوند، ملزم به چسباندن هلوگرام اداره کل تجهیزات پزشکی نموده است.

درد نمونه گیری:

درد نمونه گیری رابطه مستقیمی با مقدار خون مورد نیاز و همچنین فناوری به کار رفته در قلم های خون گیری و لنست ها دارد.مقدار خون مورد نیاز دستگاه های مختلف از سه دهم تا پنج میکرولیتر متغیر است.هرچه نمونه خون مورد نیاز کمتر باشد درد نمونه گیری کمتر است.از دیگر عوامل موثر در میزان درد نمونه گیری، نحوه حرکت سوزن لنست پیش از ورود به بافت است.سرعت بیشتر و حرکت مستقیم و بدون انحراف و نوسان سوزن هنگام ورود به پوست باعث کاهش درد نمونه گیری خواهند شد.

اندازه گیری از نقاط دیگر:

برخی از دستگاه های پیشرفته، علاوه بر امکان اندازه گیری از نوک انگشتان،امکان اندازه گیری از نقاط دیگر مثل ساعد و یازو را نیز فراهم می کنند.استفاده ازاین روش و تحلیل نتایج آن نیاز به آموزش و آگاهی زیادی دارد. حتما قبل از شروع استفاده از این روش، آموزش های لازم را ببینید.

زمان مورد نیاز برای مشاهده نتیجه:

این زمان از ۵ تا ۴۵ ثانیه برای دستگاه های مختلف متغیر است.

سادگی استفاده:

در نسل سوم دستگاه ها تمام تنظیمات و کد گذاری به صورت خودکار انجام می شود و کار کردن با آن برای افراد مسن هم بسیار ساده است. در دستگاه های نسل دوم این عملیات به صورت دستی انجام می شود.

حافظه:

وجود حافظه امکان مشاهده نتایج گذشته و ارائه آن به پزشک معالج را فراهم می کند.

قابلیت اتصال به کامپیوتر:

تجزیه و تحلیل نمودارهای نتایج و نوسانات قند خون، کمک بزرگی به کادر پزشکی در هنگام تجویز خواهد بود.

ضمانت نامه معتبر

وجود خدمات پس از فروش و وجود نوار

آموزش:

وجود آموزش روش کار با دستگاه و اصول صحیح اندازه گیری قند خون.