۱.مطمئن شوید محل سوراخ کردن خشک وتمیز است.
شستن با آب گرم و صابون همیشه نیاز است چون باقی مانده غذا، آب حاوی داروی شستشو و یا مواد شیمیایی دیگر در کارکرد دستگاه تداخل ایجاد می کنند و باعث می شوند دستگاه جواب غلط نشان دهد.
٢. از نوارهای تاریخ گذشته یا خراب استفاده نکنید.
تاریخ مصرف نوارها را کنترل کنید؛ چون ضریب خطای نوارها بعد از تاریخ انقضایشان خیلی بیشتر می شود. به یاد داشته باشید که پس از باز شدن قوطی نوار، مدت زمان محدودی برای استفاده از این نوارها وجود دارد.
۳.نوارهای دستگاه را در دمای اتاق نگهداری کنید.
آنها را از گرمای زیاد، یخ زدگی و رطوبت حفظ کنید. نوارها و دستگاههایی که با گرمای زیاد یا رطوبت مواجه شوند نتایج غلطی نشان خواهند داد.
۴.کنترل کنید آیا نوارها درست کار می کنند یا نه ؟ وقتی یک بسته جدید از نوارهای آزمایش را باز می کنید یا اگر مقادیر به دست آمده قند خون غیر منتظره به نظر می رسند، نوارها را با محلول کنترلی که شرکت سازنده دستگاه تهیه کرده است امتحان کنید. نوارها هم ممکن است خراب شوند بنابراین از سالم بودن نوارها اطمینان حاصل کنید.
۵. از خون کافی استفاده کنید.
در بسیاری از دستگاههاکه سیستم کنترل حجم خون( Blood Volume Control) ندارند، خون کم، نتایج غلط به دست می دهد. خوشبختانه امروزه مدلهایی وجود دارد که به سیستم کنترل حجم خون مجهز هستند و در صورت ناکافی بودن خون، به کاربر اخطار می دهند تا تست را تکرار نماید. قبل از اینکه با سوزن دستگاه ضربه بزنید محل گرفتن قطره خون را با مالش و فشار دادن زیر آب ولرم، گرم کنید تا خون بیشتری در انگشت جمع شود. بعد از ضربه زدن با سوزن به انگشت یا محل مورد نظر، با ملایمت اطراف آن را فشار دهید تایک قطره خون خارج شود.
۶. خون را به طور صحیح به نوار برسانید.
برای این منظور طبق دستورعمل دستگاه کارکنید. دستگاههای مختلف، روشهای متفاوتی دارند. اگر قطره خون را به طور صحیح به نوار ندهید، این احتمال وجود دارد که به خاطر کم بودن خون روی نوار، یا دستگاه شروع به کار نکند یا نتیجه نشان داده شده به اشتباه پایین باشد.
۷. مطمئن شوید که دستگاه با کد نوارها هماهنگ است.
اغلب دستگاهها، برای هر بسته نوار کد مخصوصی دارند. اگر شما هنگام باز کردن جعبه جدیدی از نوارها قند خونتان را با همان کد نوار قبلی اندازه بگرید، نتایج به دست آمده اشتباه خواهند بود؛ پس دستگاه را به درستی تنظیم کنید. بعضی از دستگاههای پیشرفته نسل جدید، نیاز به کدگذاری ندارند و دستگاه بطور اتوماتیک این کار را انجام می دهد.
۰۸ دستگاه را تمیز نگه دارید.
دستگاههایی که کثیف باشند درست کار نمی کنند. این مساله در مورد دستگاههایی که با روش فتومتری کار می کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۹. روش کار با دستگاه را با پرستار یا مشاور آموزشی خود یک بار مرور کنید.
تحقیقات نشان داده اند که در اغلب موارد افراد دیابتی، حتی آنهایی که سالهای زیادی است که از یک دستگاه استفاده می کنند، روش استفاده صحیح از دستگاه را یاد نگرفته اند.
۱۰. درستی و دقت دستگاه خود را حداقل سالی یک بار با آزمایشگاه مقایسه کنید.
برای اینکه مطمئن شوید که اعداد دستگاه شما قابل اطمینان هستند؛ سعی کنید بین زمان اندازه گیری قند خون با دستگاه و آزمایشگاه فاصله ای نباشد.
اگر دستگاه شما قند خون پلاسما را اندازه می گیرد مقدار به دست آمده خیلی نزدیک به ارقام آزمایشگاه خواهد بود. ولی اگر دستگاه شما مقدار
قند خون کامل را می خواند مقدار اندازه گیری شده با ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از مقداری خواهد بود که آزمایشگاه گزارش می کند.
برای اینکه متوجه شوید دستگاه شما قند خون پلاسما و یا قند خون کامل را دازه می گیرد به دفترچه راهنمای دستگاه خود مراجعه کنید.